​Kontakt os på 86 63 85 46

Kurset henvender sig til personer der skal assistere erhvervsdykkere

Et dykkerteam består af mindst 3 personer: En dykker, en dykkerassistent og en hjælper

​Dykkerassistenten skal enten være uddannet erhvervsdykker eller have gennemført kurset Assistance ved Erhvervsdykning. Som dykkerassistent deltager man i tilrettelæggelsen af dykkerarbejdet og er under dykningen konstant i telefonforbindelse med dykkeren.

Dykkerassistenten skal være fortrolig med håndtering af dykkerudstyr og -værktøj samt kunne benytte dykketabeller og dykkerjournaler. I tilfælde af en ulykke skal man kunne yde den rette førstehjælp. Som dykkerassistent skal man

deltage i et genopfriskningskursus i førstehjælp hvert andet år.

Kurset er godkendt af Søfartsstyrelsen.

Assistance ved Erhvervsdykning er godkendt som AMU-kursus med mulighed for begrænset deltagerbetaling, løntabsgodtgørelse og befordringsgodtgørelse.

Der udstedes deltagerbevis.

​Deltagerkrav:

 • Fyldt 18 år
 • Kursus i grundlæggende førstehjælp

Undervisningen varer 37 timer og veksler mellem teori i klasseværelset,

håndtering af udstyr i værkstedet og øvelser med praktisk assistance ved dykning:

 • Planlægning og tilrettelæggelse af dykkeropgaver
 • Håndtering og vedligeholdelse af dykkerudstyr og -værktøj
 • Praktisk assistance ved erhvervsdykning
 • Brug af dykketabeller og dykkerjournaler
 • Beregning af luftmængder og -forbrug
 • Betjening af højtrykskompressor
 • Beredskab og forhold ved dykkerulykker, herunder
  bjærgning, førstehjælp og diagnose
 • Dykketeori og dykkerjura

​Multidyk

Røverdal 19, Dollerup

8800 Viborg

​​Telefon: 86 63 85 46

Mobil: 20 41 10 03

Mail: multidyk@fiberboks.dk

CVR: 91643952​