​Kontakt os på 86 63 85 46

AMU - Kurser​

​For personer, der opfylder betingelserne, er deltagelse i AMU-kurser gratis - bortset fra et gebyr på 100 kr. pr. kursusdag.

Denne persongruppe får betalt alle kursusudgifter, og arbejdspladsen modtager løntabsgodtgørelse i form af højeste dagpengesats.

Hvis man bor mere end 60 km fra kursusstedet, bliver ophold, forplejninger og transport også betalt. Se nedenstående betingelser.

​Følgende har adgang til kompetencegivende AMU-uddannelse:

  • Ufaglærte
  • Personer med erhvervsuddannelse efter erhvervsuddannelsesloven samt personer sidestillet hermed
  • Videregående teknikere (kan dog ikke søge tilskud/ophold)
  • Industrilaboranter
  • Merkonomer, teknonomer og datanomer (kan dog ikke søge tilskud/ophold)
  • Uddannede med akademisk baggrund (kan dog ikke søge tilskud/ophold)

​Økonomiske vilkår under AMU-kurser

Til deltagere i kurset kan ydes følgende godtgørelse og tilskud. Ret til ydelserne har alene beskæftigede, selvstændige erhvervsdrivende og ledige dagpengeberettigede med ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Løntabsgodtgørelse: Kursusgodtgørelse ydes med et beløb, der svarer til maks. dagpenge. Godtgørelsen udbetales af deltagerens organisation eller AF-kontor på baggrund af indsendt ansøgningsskema og med udgangspunkt i den enkeltes indtægtstab. Indtægtstabet beregnes for beskæftigedes vedkommende på baggrund af det faktiske ugentlige antal arbejdstimer. Der fratrækkes kildeskat enten efter fast trækskala eller efter deltagerens skattekort. Vedrørende løn under kursusdeltagelse henvises til gældende overenskomst på de pågældende områder.

Tilskud til opholdsudgifter, kost og logi

Kursister med mere end 60 km. til kursusstedet, vil få tilbudt indkvartering samt forplejning. Dette uden beregning. Befordringstilskud (udbetales af deltagerens organisation eller AF-kontor): Der ydes tilskud til befordring, dvs. tilskud til udgifterne ved den samlede daglige transport fra bopæl til kursussted og retur. For deltagere der er indkvarteret ydes tilskud til én udrejse og én hjemrejse.

Hvis du vil vide mere om AMU-reglerne kan du kontakte Christine Thorhauge, Mercantec, telefon: 89 50 36 11, chbo@mercantec.dk

​Multidyk

Røverdal 19, Dollerup

8800 Viborg

​​Telefon: 86 63 85 46

Mobil: 20 41 10 03

Mail: multidyk@fiberboks.dk

CVR: 91643952​